Mô hình sản xuất rau sạch tại hợp tác xã Nghĩa Hà – Quảng Ngãi

HTX nông nghiệp Nghĩa Hà, Quảng Ngãi là mô hình tổ chức kinh tế tập thể kiểu mới, nơi kết nối, cung ứng thực phẩm, vật tư nông nghiệp; chia sẻ, học hỏi và phát triển nông nghiệp chất lượng cao

  • Rau củ quả (đạt chuẩn Vietgap),
  • Vật tư nông nghiệp, hoa cảnh, việc làm,…;

HTX nông nghiệp Nghĩa Hà còn là nơi để bà con nông dân có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ và phát triển bản thân, ứng dụng tốt khoa học, kỹ thuật và đồng bộ hóa quy trình sản xuất, hướng đến các tiêu chuẩn thực phẩm – nông nghiệp chất lượng cao; đảm bảo đời sống cho người nông dân và lan tỏa, xây dựng thương hiệu nông nghiệp quê nhà.

HTX nông nghiệp Nghĩa Hà cung cấp loại rau ôn đới theo tiêu chuẩn VietGap cho nhiều thị trường trên cả nước. Việc trồng rau VietGap phải đáp ứng nhiều yêu cầu kỷ thuật, nên chi phí đầu tư cho sản xuất phải cao. Do vậy để nông dân an tâm với việc trồng rau sạch VietGap, điều cần thiết là lo cho được đầu ra và giá cả hợp lý. Theo quy định của bộ NN&PTNT, đến cuối 2010, mô hình Viet GAP sẽ áp dụng cho tất cả hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực rau quả; giai đoạn 2011 sẽ phổ cập đến hộ gia đình trồng rau.

Kinh nghiệm để rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap tiêu thụ được đòi hỏi việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm mạnh hơn, với nhiều phương pháp linh hoạt hơn.